• Podręczniki do przedmiotów zawodowych - technik odzieży