• Szkoła podstawowa

Podręczniki do szkoły podstawowej służą jako narzędzie nauki dla uczniów.

Zawierają one informacje na temat danej dziedziny wiedzy, które uczniowie mogą wykorzystać do pracy domowej lub egzaminów. Podręczniki są również źródłem informacji dla nauczycieli, którzy mogą je wykorzystać do pracy z uczniami. Nowelizacja ustawy o systemie oświaty przewiduje, że uczniowie szkół podstawowych będą mieli dostęp do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych. Podręczniki będą wypożyczane uczniom, zaś ćwiczenia zostaną im przekazane na stałe. Dzięki temu każdy uczeń będzie miał dostęp do niezbędnych materiałów

  • Sklep zamknięty

Sklep tymczasowo niedostępny