• Dostawa

Dostawa 

Sprzedaliśmy większość naszych podręczników w 2021 !!! - Dzięki

Realizacja nowych zamówień już od 15.01.2022

Wysyłkę podręczników z dostępną ilością realizujemy na bieżąco.

 

  1. Zamówienia są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w zakresie każdorazowo wskazanym w zakładce „Płatność i dostawa” w Sklepie.
  2. Dostawa Produktu do Użytkownika jest odpłatna, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej. 24WB może wprowadzić szczególne warunki dostawy, w szczególności ustalić od jakiej kwoty Zamówienia obowiązywać będzie darmowa dostawa. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Użytkownikowi w zakładce „Płatność i dostawa” w Sklepie, a także w chwili wyrażenia przez Użytkownika woli związania się Umową sprzedaży. Dostępne sposoby dostawy mogą zależeć od wybranego przez Użytkownika sposobu płatności.
  3. Złożone przez Użytkownika zamówienie zostanie zrealizowane przez 24WB w ciągu 7 dni roboczych (poniedziałek–piątek, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od otrzymania płatności za zamówione Produkty. Termin obejmuje przygotowanie do wysyłki po stronie Sklepu oraz dostawę przez przewoźnika.
  4. W przypadku wyboru przez Użytkownika sposobu płatności za pobraniem zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 7 dni roboczych od złożenia Zamówienia.
  5. Zmiany lub anulowania Zamówienia Użytkownik może dokonać jedynie do momentu wysłania przez 24 WB zamówionych Produktów. Nie uchyla to uprawnień Użytkownika w zakresie możliwości odstąpienia od Umowy sprzedaży lub zgłoszenia roszczeń reklamacyjnych na zasadach określonych w Regulaminie.
  6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz potwierdzenie Użytkownikowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Użytkownikowi potwierdzenia, o którym mowa w § 9 ust. 16 Regulaminu oraz dołączenie do przesyłki faktury VAT.